Tillsatser i maten engagerar

Undersökningar visar att en hel del konsumenter oroar sig för tillsatser (E-nummer) i maten. Samtidigt är det få som anser sig ha goda kunskaper i ämnet.

Vissa anser att tillsatser används på ett sätt som vilseleder konsumenten. Några ifrågasätter också att alla tillsatser är hälsomässigt säkra att äta.

Med tillsatsfakta.se vill vi från Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels sida räta ut frågetecken, öka kunskaperna och bidra till en mer faktabaserad diskussion om tillsatser i maten.

Förutom att ge grundläggande information om tillsatser har vi också låtit Swedish Nutrition Foundation, SNF, utröna och ge svar på några av de vanligaste frågorna om tillsatser och hälsa.

livsmedelsforetagen-logo-2 svenskdagligvaruhandel-logo-2

Vanliga frågor om tillsatser

Här samlar vi svaren på några av de vanligaste konsumentfrågorna kring tillsatser, framförallt frågor kopplade till hälsa. Svaren på merparten av frågorna bygger på rapporten Tillsatser i livsmedel – fakta och aktuellt kunskapsläge avseende omdiskuterade hälsoaspekter, som Swedish Nutrition Foundation, SNF, gjort på uppdrag av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel.

Allergisk av citronsyra?

Vissa konsumenter vittnar om allergiska symptom efter intag av livsmedel innehållande tillsatt citronsyra (E 330), utan att uppleva samma symptom efter intag av naturligt förekommande citronsyra i frukt och grönsaker.

Ta reda på svaret

Aktuellt

EU:s livsmedelsmyndighet utvärderar tillsatser

EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, låter kontinuerligt utvärdera redan godkända tillsatser för att ta hänsyn till ny forskning. Nu i… • 15 december

Vad står olika e-nummer för?

På Livsmedelsverket kan du själv söka fram vilken tillsats som ligger bakom ett E-nummer och exempel på i vilka livsmedel den får… • 15 december

Ny rapport om tillsatser

Swedish Nutrition Foundation har publicerat en ny rapport om tillsatser som beskrivs som är ett sakligt och forskningsbaserat tillägg till diskussionen om… • 15 december

Fler nyheter